Privacy

Privacy Statement Stichting Artistic Dreamers

Stichting Artistic Dreamers is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring.

Contact gegevens:
Lelystraat 75
8265 BE Kampen
https://www.artisticdreamers.nl/

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Artistisc Dreamers verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit doen wij niet zonder toestemming van u. Indien u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig hebben ontvangen, kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen binnen 4 weken uw gegevens verwijderen uit onze database.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn als volgt:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Indien minderjarig schriftelijke toestemming van ouders/voogd
- E-mailadres
- IBAN-nummer

Indien de websitebezoeker jonger is dan 18 jaar, dient zij/hij toestemming te hebben verkregen van zijn/haar ouders of voogd. Stichting Artistic Dreamers kan niet controleren of een websitebezoeker jonger is dan 18 jaar. Stichting Artistic Dreamers wil ouders en/of voogd nadrukkelijk aanraden om betrokken te zijn bij online activiteiten van minderjarigen. Indien u als ouder en/of voogd van mening bent dat Stichting Artistisc Dreamers persoonlijke gegevens onrechtmatig heeft verkregen, neem dan z.s.m. contact met ons op via info@artisticdreamers.nl. Binnen 48 uur zullen de gegevens verwijderd worden.

Doel verwerking persoonsgegevens
Stichting Artistic Dreamers verwerkt u persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Afhandeling van uw betaling
Uw betaling wordt gecontroleerd op het verkregen IBAN-nummer in combinatie met uw voor- en achternaam. Artistic Dreamers vraagt uw het IBAN-nummer en uw voor- en achternaam door te geven, zoals bekend is bij uw bank.

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
Door middel van uw e-mailadres houdt Stichting Artistic Dreamers u op de hoogte van nieuws. Dit gebeurd via nieuwsbrieven en/of reclamefolders. Een nieuwsbrief en/of reclamefolder wordt maximaal 4 keren verzonden per jaar

U persoonlijke te e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
In de basis communiceert Artistic Dreamers via uw gegeven e-mail. Indien u telefonisch contact met ons wilt, kunt u uw telefoonnummer sturen of ons telefoneren. Uw telefoonnummer zal te allen tijde verwijderd worden uit onze database.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Artistic Dreamers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Artistic Dreamers) tussen zit.

Bewaartijd
Stichting Artistic Dreamers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen, die reeds zijn gemeld, te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

E-mailadres: 60 maanden
Persoonsgegevens: 12 maanden

Delen van persoonsgegevens
Stichting Artistic Dreamers verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Artistic Dreamers gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting Artistic Dreamers gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Artistic Dreamers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@artisticdreamers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Stichting Artistic Dreams u in uw e-mail uw telefoonnummer te vermelden. Wij nemen dan contact met u op en controleren in een mondeling gesprek een aantal gegevens.

Phising
Stichting Artistic Dreamers zal nooit vragen naar persoonlijke gegevens die voorgaand genoemd zijn. Indien er in een (persoonlijk)gesprek gevraagd wordt naar persoonlijke gegevens zoals uw burgerserivcenummer, pincode, namens Stichting Artistic Dreamers verzoeken wij u zo spoedig contact met ons op te nemen.

Klachten
Stichting Artistic Dreamers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Versie 1-10-2018